Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

P-Verbal Nr.55_5.