Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HOTARAREA NR.8-2022