Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Hotărârea Nr.66-2022 privind modificarea cotizaţiei lunare pentru organizarea si exercitarea funcţiei de audit public intern