Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Hotărârea Nr.61-2022 privitoare la aprobarea realizării obiectivului de investiţii reabilitarea monumentului din satul Mologeşti,comuna Laloşu,judeţul Vâlcea