Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Hotărârea Nr.57-2022 privitoare la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie 2022,decembrie 2022 si ianuarie 2023