Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HOTARAREA NR.26-2022