Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HOTARAREA NR.13-2022