Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HOTARAREA NR.12-2022