Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HOTARAREA NR.1-2022