Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HCL LALOSU NR.5-2023 PRIVITOARE LA actualizarea componenței Grupului de Inițiativă Locală (GIL) și a Grupului de Lucru Local pentru dezvoltarea comunității de romi din comuna Laloșu, județul Vâlcea