Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HCL LALOŞU NR.8-2023 privitoare la aprobarea utilizării excedentului bugetului Comunei Laloşu,rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar 2022