Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HCL LALOŞU NR.14-2023 privitor la constatarea încetării de drept,înainte de expirarea duratei normale,prin demisie,a mandatului de consilier local al domnului Trăistaru Valentin.