Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HCL LALOŞU NR.22-2023 privitoare la depunerea jurământului de către consilierul local Goanţă Maria şi cooptarea acesteia în Comisia nr.III pentru învaţământ,culte,sănătate,cultură,protecţia socială,activităţi sportive