Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HCL LALOŞU NR.29-2023 privind participarea UAT Laloşu la programul privind casarea autovehiculelor uzate,cât şi a aprobării depunerii cererii de înscriere şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor.