Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

HCL Lalosu nr 34-2023 privitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Laloşu