Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

DISPOZITIA NR.99-2022 cu privire la modificarea componenţei familiei şi a cuantumului dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei acordată domnului Căldararu Arsenie