Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

DISPOZITIA NR.76-2022 privitoare la stabilirea veniturile salariale lunare ale doamnei Gîrniţaru Sarina Maria începând cu 01 ianuarie 2022