Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

DISPOZITIA NR.7-2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri şi la suplimentul pt energie pt familia domnului Amza Tudorel