Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.342-2022 privitoare la stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Trăistaru Ionel începând cu data de 1 ianuarie 2023