Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.317-2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri