Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.270-2022 privitoare la acordarea stimulentului educaţional,sub formă de tichete sociale,doamnei Ciupercă Adela-Florentina