Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.267-2022 privitoare la acordarea stimulentului educaţional,sub formă de tichete sociale,domnului Mustaţă Ion