Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.263-2022 privitoare la acordarea stimulentului educaţional,sub formă de tichete sociale,doamnei Muşa Maria-Daniela