Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.260-2022 privitoare la acordarea stimulentului educaţional,sub formă de tichete sociale,doamnei Dumitru Ancuţa-Olimpia