Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.245-2022 privitoare la încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei acordată domnului Ştefan Ion