Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.241-2022 privitoare la numirea în funcţia publică de execuţie de consilier,clasă I,grad profesional debutant a doamnei Amza Maria Luciana