Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.168-2022 privitoare la modificarea valorii tichetelor sociale pentru copiii preşcolari din familii defavorizate