Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

Dispoziţia Nr.150-2022 privitoare la modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Barbu Marinela