Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

DISPOZITIA NR.13-2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri şi la suplimentul pt energie pt persoana singură Calotă Viorel