Primăria comunei Laloșu
Județul Vâlcea

DISPOZITIA NR.100-2022 cu privire la modificarea componenţei familiei şi a cuantumului dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei acordată domnului Moloagă Ştefan